Uçak Bileti KDV Oranı Nedir?

?

Bu yazımızda uçak bileti KDV oranı konusunda açıklamalarda bulunacağız. Güncel KDV oranını bu yazımızda bulabilirsiniz. Uçak bileti KDV oranı geride bıraktığımız yıllarda birden fazla kez değiştiğinden mükellefler uçak bileti satın alırken uygulamada olan KDV oranı konusunda tereddüde düşebilmektedir. Uçak biletlerinde taşıma işleminin yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine veya yurtiçinde gerçekleşmesi durumunda KDV uygulaması değişmektedir.  2023 yılında uçak bileti alımlarında uygulanması gereken KDV oranı %18 olarak dikkate alınmalıdır.

Yurtiçin Havayolu Taşımacılığı KDV Oranı

Covid-19 Pandemisi ve Uçak Bileti

Covid-19 pandemisi dolayısıyla en fazla gelir kaybına uğrayan sektörlerden birisi taşımacılık sektörü olduğundan ülkemizdeki havayolu ulaşım firmaları da salgından olumsuz şekilde etkilenmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ”Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirileceğini açıklamıştır. Bu kapsamda 21/03/2020 tarih ve  2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Karara Geçici Madde 5 ile aşağıdaki düzenleme eklenmiştir:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.

Böylece 1.04.2020 tarihinden başlamak üzere uçak biletinde KDV geçici olarak %1 oranı üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Elbette uygulamanın amacı pandemi dolayısıyla zarar gören taşımacılık sektörünün yaralarının sarılmasıdır. Bu uygulama uzun vadeli olmamış ve geçici maddenin yürürlüğünün son bulması ile eski uygulamaya dönülmüştür.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Yurtiçi Uçak Bileti KDV Oranı

Yürürlükte olan mevzuat uyarınca şu an yurtiçi havayolu ile yolcu taşınması işleminde indirimli oran üzerinden KDV hesaplanmasını gerektirir bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple yurtiçi uçak bileti satışlarında KDV oranı %18 olarak dikkate alınmak zorundadır.

Uçak Bileti KDV Oranı

Uluslararası Havayolu Taşımacılığında KDV

Genel Olarak KDV Uygulaması

Uluslararası hava yolu taşımacılık faaliyetinde ise Katma Değer Vergisi Uygulaması farklılaşmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu 14. maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır:

Madde 14 – 1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır .

Konuya ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

3065 sayılı Kanunun (14/1) inci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı222 ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.
İstisna kapsamına;
– Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,
– Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren,
– Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,
taşıma işleri girmektedir.

Anlaşılabileceği üzere 28.12.1984 tarih ve  84/8889 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu yüzden uluslararası taşımalar için satılan biletlerde taşımacılık hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmamaktadır.

Yurtdışı Uçak Bileti Acente Komisyonlarında KDV Uygulaması

Acentelerin yurtdışı uçak bileti satışlarında elde ettikleri komisyon kazançları için KDV uygulanıp uygulanmayacağı Vergi İdaresine sorulmuş Bursa Vergi İdaresi Başkanlığının vermiş olduğu 28/11/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.155-263 sayılı özelgede aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur:

Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 84/8889 sayılı Kararname ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryoluile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 33 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde ise, vergiden istisna edilen söz konusu taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonların da taşımacılık işi içinde mütalaa edilmesi gerektiği ve uluslararası taşımacılığa ait bilet satışı komisyonlarının katma değer vergisine tabi tutulmayacağı açıklanmıştır.

Buna göre, yurtdışı uçak bileti satışlarına ilişkin olarak elde ettiğiniz komisyon gelirleri katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tebliğ şu an yürürlükte değildir. Buna karşın komisyon kazançlarına ilişkin farklı bir değerlendirme söz konusu değildir. Buna göre komisyon kazançlarının da istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir yani bu kazançlar için KDV hesaplanmayacaktır. 

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu