Valiz KDV Oranı Nedir?

?

Valiz KDV Oranı Nedir? Bu yazımızda valiz teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranına ilişkin açıklamaları bulabilirsiniz. Aslında bu soruyu “Çanta KDV Oranı Nedir?” başlıklı yazımız ile cevapladık ancak valiz özelinde bir cevap arıyorsanız bu cevabı da dikkate alabilirsiniz.

Valiz Nedir?

TDK’ye göre valiz bir çeşit bavuldur.

Valizler çok farklı materyallerden üretilebilmekte ve çok farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Ancak taşıma maksadı çantada olduğu gibi valiz için de ön plana çıkmaktadır. Valiz olarak adlandırılsa bile bir eşyanın kılıf ve muhafaza maksadı ön plana çıkacak niteliklere sahip olması ve taşıma fonksiyonunun dışlanması durumunda farklı oran değerlendirilmesi yapılabileceği göz önünde bulundurulmak zorundadır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

valiz kdv oranı

Valiz Teslimlerinde Uygulanması Gereken KDV Oranı Nedir?

24/12/2017 tarih ve 2007/13033 Karara ekli (II) sayılı listenin 8. sırasında “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,” ifadesine yer verilerek valizlerin tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Salt KDV oranları listesi üzerinden gidilmesi bu kapsamda yanıltıcı olmaktadır. Çünkü Vergi İdaresi daha sonra 60 Sayılı KDV Sirkülerinde bu tanıma bazı sınırlamalar getirmiştir:

Her nevi maddeden, bavullar, valizler, okul ve evrak çantaları, el çantaları, bilgisayar çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler, (cüzdangözlük kılıfları, dürbün mahfazalarıfotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutuları mahfazaları ve benzeri mahfazalar ile yorgan, battaniye, yatak örtüsü v.b.’nin ambalajı mahiyetindeki plastik veya benzerlerinden çanta şeklindeki mahfazalar hariç).

Sirkülerde yapılan açıklamalara bakılırsa kılıf, koruma, muhafaza, ambalaj mahiyetindeki plastik ve benzerlerinden valizler hariç tüm valizler için %8 oranında KDV uygulaması gerekmektedir.  Vergi idaresi daha önce vermiş olduğu özelgelerde valiz üzerinde doğrudan durmasa da çanta teslimlerine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerinden fikir yürütülmesi imkan dahilindedir.

Çanta, Valiz, Kılıf, Muhafaza, Ambalaj Ayrımında

Çanta, valiz, kılıf, muhafaza, ambalaj ayrımında İstanbul Vergi İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 31/01/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-382 sayılı özelge örnek açıklamalar barındırmaktadır:

Konuyla ilgili olarak Başkanlğımız internet sitesinde yayınlanan 60 sayılı KDV Sirkülerinde de açıklandığı üzere hangi maddeden mamul olursa olsun el çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler (cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutulan mahfazaları ve benzeri mahfazalar hariç) %8 oranında KDV ye  tabidir.

            Yukardaki açıklamalar çerçevesinde, şirketinizce yurt dışından ithal edilen notebook çantası teslimi söz konusu Kararname eki ( II ) sayılı listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 8.sırası kapsamında % 8 oranında  KDV’ye tabi olacak, tablet bilgisayar kılıfları ise söz konusu Kararname eki listelerde yer almadığından % 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu