Özelge(748)

Diğer tur:

Vergi İndirimi Hk.

Özelge

Vergi İndirimi Hk.

6 Ocak 2020 0 2949

İnternet Ortamında Verilen Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

Özelge

İnternet Ortamında Verilen Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

6 Ocak 2020 0 2937

Dar Mükellef Kurumun %5 Vergi İndiriminden Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.

Özelge

Dar Mükellef Kurumun %5 Vergi İndiriminden Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.

6 Ocak 2020 0 2921

İlişkili Kişiden Alınan Yabancı Para Cinsi Avanslar Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarının Kurum Kazancının Tespitinde Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

Özelge

İlişkili Kişiden Alınan Yabancı Para Cinsi Avanslar Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarının Kurum Kazancının Tespitinde Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

6 Ocak 2020 0 2938

Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurum Kazancı Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

Özelge

Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurum Kazancı Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

6 Ocak 2020 0 2941

Alışveriş Merkezinin Müşteri Kapasitesi Ve Satışlarını Arttırmak Amacıyla Düzenlemiş Olduğu Kampanyaya İlişkin Yapılan Ödemelerin Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hk.

Özelge

Alışveriş Merkezinin Müşteri Kapasitesi Ve Satışlarını Arttırmak Amacıyla Düzenlemiş Olduğu Kampanyaya İlişkin Yapılan Ödemelerin Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hk.

6 Ocak 2020 0 2884

Birleşme Dolayısıyla G.v.k’nın Mükerrer 121 İnci Madde Hükmünden Faydalanılıp Faydalanılmayacağı Hk.

Özelge

Birleşme Dolayısıyla G.v.k’nın Mükerrer 121 İnci Madde Hükmünden Faydalanılıp Faydalanılmayacağı Hk.

6 Ocak 2020 0 2956

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Ve Devrinden Elde Edilen Kazancın İstisnası Hk.

Özelge

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Ve Devrinden Elde Edilen Kazancın İstisnası Hk.

6 Ocak 2020 0 2917

Kısmi Bölünme Nedeniyle Sermayenin Azaltılmasında Tevkifat Uygulaması Hk.

Özelge

Kısmi Bölünme Nedeniyle Sermayenin Azaltılmasında Tevkifat Uygulaması Hk.

6 Ocak 2020 0 2947

Kısmi Bölünme İşleminde Taşınmaz Devri İle Bunlara Ait Borçların Devri Hk.

Özelge

Kısmi Bölünme İşleminde Taşınmaz Devri İle Bunlara Ait Borçların Devri Hk.

6 Ocak 2020 0 2951

Son Yorumlananlar

Top
Menu