ABD vergi sisteminin nasıl işlediğini gösteren infografik vergi sistemi ile ilgili önemli detayları ön plana çıkarıyor.

2019 yılı için Federal hükümetin gelir kaynaklarının başında %50’lik oranla bireysel gelir vergisi ve %36’lık oranla ücretler üzerinden alınan vergiler geliyor. Kurumlardan alınan vergilerin toplam gelirler içerisindeki payı %7 gibi görece düşük. Tüm gelir grupları vergi öderken, vergi türleri ve oranları gelir gruplarına göre farklılık gösteriyor. En düşük gelire sahip grubun ödediği vergiler içerisinde en önemli pay harcama vergileri, ücret üzerinden vergiler ve kurumlar vergisine aitken yüksek gelir gruplarında ödenen verginin ağırlığını bireysel gelir vergisi oluşturuyor. 2019 rakamlarına göre ABD’de vergi yükü diğer gelişmiş ülkelere göre daha düşük ve toplam vergi geliri gayri safi hasılanın %24’üne denk geliyor. Vergi harcamaları, yani istisna, muafiyet, matrahtan indirilen tutalar, vergi indirimleri ile tercihli oranlar piyasa başarısızlıklarına sebebiyet verirken ABD’nin sosyal güvenlik, savunma ve sağlık gibi alanlara çok daha kaynak aktarmasına ve para harcamasına neden oluyor. Ayrıca vergi harcamalarından düşük gelir gruplarından ziyade yüksek gelir gruplarının yararlandığı gözlemleniyor. Birçok ekonomist vergi mevzuatının basitleştirilmesi sistemin karışıklığını ve vergiye uyum maliyetini azaltacağını, şefaflığı arttıracağını ve ekonomik büyüme katkı sağlayacağını düşünüyor.

How the U.S. Tax System Works

How the U.S. Tax System Works, courtesy of Peter G. Peterson Foundation

 

 

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu