Yayın Politikası

Vergipedia.com, ağırlıklı olarak vergi konuları olmak üzere, ekonomi, maliye, hukuk, finans ve muhasebe konularında içerik üretmek ve vergi okur yazarlığını arttırmak amacıyla yayımlanmaktadır.  İçerik ifadesinden anlaşılması gereken köşe yazısı, makale, değerlendirme, liste, galeri, video görüntü, grafik ve okuyucuya bilgi aktarımına müsait diğer görsel, işitsel veya yazılı materyallerdir.

Kullanıcı Katılımı ve İçerik Üretimi

Vergipedia.com içerikleri platformun üyesi olan kullanıcılar tarafından üretilir. İçerik üreticisi kullanıcılar için bir profil oluşturulup üyelik hesabı açılmakla beraber hesap bilgileri üyelerle paylaşılmak zorunda değildir.

Vergipedia.com‘a gönderilen veya platform için üretilen içerikler platformda, platformun yayın ortaklığına gittiği yayın organlarında, platformun sosyal medya hesaplarında yayınlanabilir. Yayın ortaklığına gidilen kişi ve kurumlar, sosyal medya hesapları platform tarafından ayrıca ilan edilir.

İçeriklerin Başka Platformlara Gönderilmesi

Vergipedia.com ve platform üzerinden yayın ortaklarına gönderilen makale, köşe yazısı, değerlendirme formatlı içerikler başka bir ortamda yayınlanamaz, başka platformlara gönderilemez, izinsiz kopyalanamaz, kısmen değişiklikle veya bir bütün halinde bastırılamaz veya başkaca bir yayının konusunu oluşturamaz.

Vergipedia.com‘a gönderilen makale, köşe yazısı, değerlendirme formatlı içerikler, platform ve yayın ortaklarında yayınlandıktan sonra platformun haberdar edilmesi ve önceden izninin alınması koşuluyla kaynak gösterme suretiyle başka yayın organı ve platformlarda yayınlanma olanağına sahip bulunmaktadır.

Vergipedia.com‘a gönderilen liste, grafik, galeri, vergigrafik gibi diğer içerikler izin alınmaksızın hiçbir surette başka bir yere gönderilemez, yazılı basılı, işitsel, görsel bir yayının konusunu oluşturamaz.

Telif Ödemesi

Vergipedia.com‘a gönderilen içerikler için içerik üreticisi kullanıcılara telif ödemesinde bulunulmaz. Yayın ortaklarının böyle bir uygulaması bulunması durumunda telif ödemeleri için platform sorumlu tutulamaz.

Yayına Uygunluk

Vergipedia.com yayın politikası gereği her fikir değerlidir. İçerik üreticisi kullanıcılar görüşlerini diledikleri gibi ortaya koyma imkanına sahiptir. İçerik üreticilerin görüşleri platformun görüşleri olarak algılanmamalı ve yazar ölçeğinde değerlendirilmelidir. İşin doğası gereği söz konusu fikirlerin yayın konusu yapılabilmesi için platformun öngördüğü uygunluk kriterlerini karşılaması gerekir. Buna göre;

 • Öncelikle tüm içerik üreticileri taşıdıkları unvanın saygınlığına, varsa devlet memuru sıfatına gölge düşürmeyecek şekilde hareket etmelidir,
 • İçerikler açık, sade, anlaşılır bir dille, dilbilgisi kurallarına uygun olarak kaleme alınmalıdır,
 • İçerikler hakaret, kötü söz ve karalama içermemelidir,
 • İçerikler haksız eleştiri üzerine kurulu olmamalı yapıcı eleştiriler ön plana çıkarılmalıdır,
 • İçerikler ayrımcılık ve nefret söylemi ihtiva etmemelidir,
 • İçerikler herhangi bir siyasi propaganda niteliği taşımamalıdır,
 • Cinsiyetçi söylemlerden kaçınılmalı aksine fırsat eşitliği desteklenmelidir,
 • İçeriklerde reklam algısı yaratacak şekilde kurum, firma, marka tanıtımına yer verilmemelidir,
 • İçerikler kastını aşacak şekilde abartılı övgü barındırmamalıdır,
 • İçerikler genel ahlak ve hukuk kurallarına ters düşmemelidir,
 • En önemlisi ve sonuncusu içerikler üretilirlen her zaman mükelleflerin eğitilmesi ve vergi okur yazarlığının arttırılması kaygısı göz önünde bulundurulmalıdır.

İhlallerin Önlenmesi ve Yayından Kaldırma

İçerik üreticileri istedikleri zaman platform ile iletişime geçip ürettikleri içerikleri yayından kaldırmasını talep etme hakkına sahiptir. İçerikler dolayısıyla hak ve menfaatleri zarar görenler ve zarar görme ihtimali bulunanlar, içeriklerin suç teşkil eden unsurlar barındırdığını, telif haklarının ihlal edildiğini düşünenler benzer şekilde platform ile temasa geçebilir. Bunun için platformun iletisim sayfası veya iletisim@vergipedia.com e-posta adresi kullanılabilir.

Yayın Politikasının Kabulü

İçerik üreticisi kullanıcılar platforma içerik göndermeyle yayın politikasını kabul etmiş ve yayın politikasının sınırlarını çizdiği şekilde söz konusu içerikler üzerindeki tüm haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Top
Menu