6602.00.00.00.00 Gtip Numarasında Sınıflandırılan “tekli Denge Bastonu” Ticari Tanımlı Ürünün İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

6602.00.00.00.00 Gtip Numarasında Sınıflandırılan “tekli Denge Bastonu” Ticari Tanımlı Ürünün İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

6602.00.00.00.00 Gtip Numarasında Sınıflandırılan

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.870078

01.10.2018

Konu

:

6602.00.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan “tekli denge bastonu” ticari tanımlı ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

İlgi

:

a) 24/05/2018 tarihli ve 1797933 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b) 26/06/2018 tarihli ve 582843 sayılı yazımız.

c) 17/07/2018 tarihli ve 3259836 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgi (a)’ da kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (c)’ de kayıtlı dilekçede, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “6602.00.00.00.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen “tekli denge bastonu” ticari isimli ürüne uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karara ekli (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle belirlenmiş bazı tıbbi eşyalara yer verilmiş ve bunlara % 8 KDV oranı uygulanması öngörülmüştür.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında yer almadığından, TGTC’nin 6602.00.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen “tekli denge bastonu” ticari isimli ürünün genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:6602.00.00.00.00 Gtip Numarasında Sınıflandırılan “tekli Denge Bastonu” Ticari Tanımlı Ürünün İthal Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

01.10.2018

39044742-130[Özelge]-E.870078

Top
Menu