Eğitim Hizmetleri,kitap Basımı Ve Kitap Satışında Kdv Oranı Hk.

Eğitim Hizmetleri,kitap Basımı Ve Kitap Satışında Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Eğitim Hizmetleri,kitap Basımı Ve Kitap Satışında Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

96620903-130[28-2012/6]-28

26/04/2013

Konu

:

Eğitim Hizmetleri,Kitap Basımı ve Kitap Satışında KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Erasmus Üniversitesi Roterdam Hollanda adına yürütülen post akademik uluslararası eğitim seminerlerinin, Brüksel Avrupa Birliği Sürekli Üniversite Sonrası Tıp Eğitimi Kurumundan akredite bir şekilde Hollanda yerine Türkiye Bodrum’da yapıldığı, seminerlere çeşitli ülkelerden katılan öğretim üyelerinin eğitim sonunda sertifikalandırılacağı, ayrıca eğitim amaçlı tıp kitabı basımı ve satışı da yaptığınız belirtilerek, söz konusu eğitim hizmeti ile kitap basımı ve satışı karşılığında alınan bedeller üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/14 üncü sırasında yer alan, kitap ve benzeri politikasi/”>yayınlar, kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye ve iletki teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

Buna göre, eğitim amaçlı tıp kitabı basım hizmeti ile firmanız tarafından Bodrum’da Erasmus Üniversitesi Roterdam Hollanda adına yürütülen post akademik uluslararası eğitim hizmeti, 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bu hizmetler KDV Kanununun 1/1 inci maddesi kapsamında genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

Öte yandan, firmanızın eğitim amaçlı tıp kitabı teslimleri 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/14 üncü sırası kapsamında %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eğitim Hizmetleri,kitap Basımı Ve Kitap Satışında Kdv Oranı Hk.

26.04.2013

96620903-130[28-2012/6]-28

Son Yorumlananlar
Top
Menu