Butik Otel İşletmesinde Müşterilere Verilen Aparatif Yiyecek Hizmetlerine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Butik Otel İşletmesinde Müşterilere Verilen Aparatif Yiyecek Hizmetlerine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-299

08/07/2011

Konu

:

Butik otel işletmesinde müşterilere verilen aparatif yiyecek hizmetlerine uygulanacak kdv oranı

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; pansiyon şeklinde yıldızı olmayan butik otel işletmeciliği faaliyeti ile uğraştığınız ve müşterilere aparatif yiyecek servisi (sandwiç, tost, mantı vb.) yapmak istediğiniz belirtilerek, yemek bedeli olarak faturalandırılacak bu hizmete uygulanacak katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B bölümünün;

             -24 üncü sırasında, Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (15/07/2009 tarih ve 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile eklenen ibare) (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

             -25 inci sırasında da, Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak, geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),

             açıklamalara yer verilmiştir.

             Konu ile ilgili olarak yayımlanan 108 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/3-b) bölümünde; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin bünyesindeki; lokanta, restaurant, restaurante, alakart lokantası, kahvaltı salonu, açık yemek alanı, yemek terası, kafeterya, snack bar, vitamin bar, pasta salonu, lobi gibi mekanlarda verilen hizmetlerde de % 8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, pansiyonunuz (butik otel) bünyesindeki kafeterya veya lobide müşterilere verilecek yemek (sandviç, tost, mantı vb) hizmetinin (% 8) oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Butik Otel İşletmesinde Müşterilere Verilen Aparatif Yiyecek Hizmetlerine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-299

Son Yorumlananlar
Top
Menu