Piliç Eti, Damızlık Yumurta, Sofralık Yumurta, Fenni Yem Ve Canlı Piliç, Sucuk Vb. Satışlarının Toptan Ve Perakende Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Piliç Eti, Damızlık Yumurta, Sofralık Yumurta, Fenni Yem Ve Canlı Piliç, Sucuk Vb. Satışlarının Toptan Ve Perakende Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Piliç Eti, Damızlık Yumurta, Sofralık Yumurta, Fenni Yem Ve Canlı Piliç, Sucuk Vb. Satışlarının Toptan Ve Perakende Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-133-2

12/01/2012

Konu

:

KDV Oranı

              İlgide kayıtlı talep formunuzda, piliç eti, damızlık yumurta, sofralık yumurta, fenni yem ve canlı piliç, sucuk vb. satışlarının toptan ve perakende teslimlerinde uygulanacak KDV oranının bildirilmesi hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

              KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1/(1) maddesi ile Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

             a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

            b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

            c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

            olarak tespit edilmiştir.

             Aynı kararnamenin 3 üncü maddesinde “(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır” açıklamasına yer verilmiştir.

             Söz konusu Kararnamenin 1/(4) maddesinde ise, “Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” hükmü yer almaktadır.

             27.11.2011 tarih ve 2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına; “küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),” ibaresinden sonra gelmek üzere “… İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresi eklenmiştir.

             Buna göre;

             -Canlı piliç ve piliç eti Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer aldığından bunların toptan teslimleri %1, perakende teslimleri %8,

             – Damızlık ve sofralık yumurta 2 sayılı listenin A/2 nci sırasında (TGTC’nin 4 No.lu faslı) yer aldığından toptan ve perakende teslimleri % 8,

             – Fenni yemler 2 sayılı listenin B/23 üncü sırasında yer aldığından toptan ve perakende teslimleri % 8,

             – Sucuk, salam ve sosisler 2 sayılı listenin A/12 nci sırasında (TGTC’nin 16 No.lu faslı) yer aldığından toptan ve perakende teslimleri % 8,

             oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

     

Özelge:Piliç Eti, Damızlık Yumurta, Sofralık Yumurta, Fenni Yem Ve Canlı Piliç, Sucuk Vb. Satışlarının Toptan Ve Perakende Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

12.01.2012

B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-133-2

Top
Menu