Sakatat Teslimlerinde Kdv Oranı

Sakatat Teslimlerinde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sakatat Teslimlerinde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

21152195-130-486

19/10/2015

Konu

:

Sakatat teslimlerinde KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 400 gramlık paketlerde şişe dizilmiş çiğ ciğer satışı yapacağınız belirtilerek söz konusu paketin 360 gramının ciğer, 40 gramının kuyruk yağı olması nedeniyle tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Firmanızca satışı gerçekleştirilen eşya içerisinde yer alan ciğer ve kuyruk yağının aynı paket içerisinde tek bir eşya olarak değerlendirilerek, bu eşyaya uygulanacak KDV oranının tespit edilebilmesi için söz konusu eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasının bilinmesi gerekmektedir. Bunun için, teslimini yaptığınız eşya için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurarak tarife bilgi talebinde bulunulması gerekmektedir.

            Tespit edilecek olan GTİP numarasının Başkanlığımıza iletilmesi halinde, söz konusu eşya için uygulanacak KDV oranı belirlenebilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sakatat Teslimlerinde Kdv Oranı

19.10.2015

B.07.1.GİB.4.35.17.01-130-486

Son Yorumlananlar
Top
Menu