YAZAR - Caner Atik

Caner Atik

Yeminli Mali Müşavir

KISACA:

Yazarımız Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

1980 yılında Ankara’da doğmuştur. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2004 yılı Aralık ayında Gümrük Müsteşarlığı’nda Gümrük Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olup 2007 yılının Mart ayına kadar bu görevi yürütmüştür. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nun açmış olduğu giriş sınavını kazanarak 30.03.2007 tarihinde Hesap Uzman Yardımcılığına ve sonrasında yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek 02.06.2010 tarihinde Hesap Uzmanlığına atanmıştır.

Temmuz 2011 ila Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak görev yapmış ve bu süreçte çok sayıda büyük ölçekli mükellefin vergi incelemesini yürütmüştür. 2015 yılı Eylül ayında ise Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Söz konusu görevi 4 yılı aşkın bir süre yürütmüş olup, bu süre zarfında İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, İzah Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, Vergi Müfettiş Yardımcıları Eğitim Koordinatörlüğü, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı/Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Haziran 2015 tarihinde Sayıştay Başkanlığı’nda “Belediye Şirketlerinin Denetimi” konulu konferans vermiş, Nisan 2019 tarihinde Ankara Barosu’nun düzenlediği “Bilirkişilik Eğitimi”ni tamamlayarak Bilirkişilik Sertifikasını almıştır. “Gelir Vergisi Kanunu’nda Tevkifat Uygulaması” konulu tez çalışması ve vergisel konularda ulusal ve hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Hesap Uzmanları Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve Hesap Uzmanları Vakfında denetim kurulu üyeliği görevlerini uzun bir süredir yürütmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2019 yılı Kasım ayında Maliye Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılarak Yükseliş Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde kurucu ortak ve yeminli mali müşavir olarak görev yapmaktadır.

Top
Menu