Ortopedik Özürlülerin Kullandıkları Ortez Protezlerin Yapımında Kullanılan Malzeme Alımları Ve İthalinde Kdv Uygulaması Hk.

Ortopedik Özürlülerin Kullandıkları Ortez Protezlerin Yapımında Kullanılan Malzeme Alımları Ve İthalinde Kdv Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ortopedik Özürlülerin Kullandıkları Ortez Protezlerin Yapımında Kullanılan Malzeme Alımları Ve İthalinde Kdv Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-58-441

17/06/2011

Konu

:

Ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez protezlerin yapımında kullanılan malzeme alımları ve ithalinde KDV.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 9021.39.90.00.14 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında yer alan bazı bacak ve kol protezleri ile 9021.39.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında yer alan kol-bacak-gövde ortezinin yurtiçi teslimleri ile ithalatının KDV Kanununun17/4-s maddesi kapsamında vergiden istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmış, Kanunun 16/1-a maddesi ile de teslimleri vergiden istisna edilen malların ithali KDV den istisna edilmiştir. 

            Bu çerçevede, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında değerlendirilecektir.

            Ancak, özürlüler yanında özürlü olmayanların da kullanabilecekleri araç-gereç ve bilgisayar programlarının KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Buna göre, 9021.39.90.00.14 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında yer alan bazı bacak ve kol protezleri ile 9021.39.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında yer alan kol-bacak-gövde ortezinin yurtiçi teslimleri ile ithalatı, KDV Kanununun 17/4-s ve 16/1-a maddeleri gereğince KDV den istisna tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Ortopedik Özürlülerin Kullandıkları Ortez Protezlerin Yapımında Kullanılan Malzeme Alımları Ve İthalinde Kdv Uygulaması Hk.

17.06.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-58-441

Son Yorumlananlar
Top
Menu