İşitme Cihazlarına İlişkin Yedek Parçaların Tesliminde Ve Bakım Onarımında Kdv Oranı Hk.

İşitme Cihazlarına İlişkin Yedek Parçaların Tesliminde Ve Bakım Onarımında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-31-525

13/07/2011

Konu

:

İşitme cihazlarına ilişkin yedek parçaların tesliminde ve bakım onarımında Kdv Oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, satmakta olduğunuz işitme cihazlarına ilişkin pil, hoparlör, mikrofon ve benzeri yedek parçaların tesliminde ve bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanunun, 17/4-s maddesinde özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının katma değer vergisinden istisna edildiği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ile münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç- gereç ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecek; ancak bu ürünlerin özürlüler yanında özürlü olmayan kişiler tarafından da kullanılabilmesi halinde istisna uygulanmayacaktır.

Öte yandan, KDV den istisna tutulan araç-gereçlerin aksam ve parçaları ile bu araç gereçlere verilen tamir, bakım ve onarım hizmetleri istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

Diğer taraftan, KDV oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bu oranlar 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, işitme cihazının teslimi ve ithali KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna tutulacaktır. Ancak işitme cihazının pil, mikrofon, hoparlör ve benzeri yedek parçalarının teslimi ile işitme cihazının bakım ve onarım hizmetleri istisna kapsamında yer almadığından, genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.   

Özelge:İşitme Cihazlarına İlişkin Yedek Parçaların Tesliminde Ve Bakım Onarımında Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-31-525

Son Yorumlananlar
Top
Menu