8418.69.00.10.00 Gtip No’lu Stc-80 C Tam Otomatik Biyobanka Cihazı Kdv Oranı Hk.

8418.69.00.10.00 Gtip No’lu Stc-80 C Tam Otomatik Biyobanka Cihazı Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

63852321-130[28-2018/19-1157]-E.4717

21.01.2019

Konu

:

8418.69.00.10.00 GTİP No’lu STC-80 C

Tam Otomatik Biyobanka cihazı KDV oranı

İlgi

:

02.10.2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “8418.69.00.10.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasından sınıflandırıldığı belirtilen STC -80C Tam Otomatik Biyobanka Cihazı isimli ürüne uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı KHK ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yapılan belirlemede, bu Karar eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında KDV uygulanmasına hükmedilmiştir.

Buna göre, söz konusu Karar eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından TGTC’ nin “8418.69.00.10.00” GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen STC -80C Tam Otomatik Biyobanka Cihazı isimli ürüne genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:8418.69.00.10.00 Gtip No’lu Stc-80 C Tam Otomatik Biyobanka Cihazı Kdv Oranı Hk.

21.01.2019

63852321-130[28-2018/19-1157]-E.4717

Top
Menu