Gözlük Camı, Gözlük Çerçevesi Ve Lens Teslimlerinde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı

Gözlük Camı, Gözlük Çerçevesi Ve Lens Teslimlerinde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Gözlük Camı, Gözlük Çerçevesi Ve Lens Teslimlerinde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.55/5528-2107

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

……….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: 14.01.2005 tarih ve B.07.4.DEF.0.10.10/l-107-712/535 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden, gözlük camı, gözlük çerçevesi ve lens teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hususunda Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

27.12.2004 tarih ve 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Eki Kararla, katma değer vergisi oranlarını düzenleyen 17.07.2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümüne eklenen 13 üncü sıra ile “Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı ve Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 25 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin 10 uncu sırasında belirtildiği üzere numaralı gözlük camları, çerçeveleri ve bunların aksam ve parçaları, kontak lens ve suni göz losyonları % 8 oranında katma değer vergisine tabidir. Ancak güneş gözlükleri ile kozmetik amaçlı lenslerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bili edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Gözlük Camı, Gözlük Çerçevesi Ve Lens Teslimlerinde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı

08.02.2005

B.07.0.GEL.0.55/5528-2107 / 5885

Top
Menu