Beyin Performansını Geliştirme, Kişilik Geliştirme, Düşünsel Egszersizler Yaptırma, Ruhsal Sorunların Çözülmesine Yardımcı Olma Kapsamında Verilecek Eğitim Hizmetininin Kdv Oranı Hk.

Beyin Performansını Geliştirme, Kişilik Geliştirme, Düşünsel Egszersizler Yaptırma, Ruhsal Sorunların Çözülmesine Yardımcı Olma Kapsamında Verilecek Eğitim Hizmetininin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-507

18/05/2011

Konu

:

Beyin performansını geliştirme, kişilik geliştirme, düşünsel egszersizler yaptırma, ruhsal sorunların çözülmesine yardımcı olma kapsamında verilecek eğitim hizmetininin KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin beyin performansını geliştirmek için bilgisayar teknolojileri aracılığı ile düşünsel egzersizler yaptırma, bu konularda eğitim verme, ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olma faaliyetlerinde buluınacağı ifade edilerek, bu faaliyetlere uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün

– 15 inci sırasında, “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,”

– 21 inci sırasında da, ” İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri”

ibareleri yer almakta olup, söz konusu hizmetler %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, 

1. Firmanızca verilecek olan beyin performansını geliştirmek için bilgisayar teknolojileri aracılığı ile düşünsel egzersizler yaptırma,  ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olma şeklinde sunulacak hizmetlerin, ilgili bakanlıklardan izin alınmak suretiyle  insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi halinde % 8; bu kapsamda olmaması halinde %18 oranında;

2. Beyin performansını geliştirmek için bilgisayar teknolojileri aracılığı ile düşünsel egzersizler yaptırma,  ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olmaya yönelik olarak verilecek eğitim hizmetlerinin ise 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/15 inci sırasında sayılan kanunlar kapsamında verilmesi halinde %8; bu kapsamda verilmemesi halinde %18 oranında

KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                  

Özelge:Beyin Performansını Geliştirme, Kişilik Geliştirme, Düşünsel Egszersizler Yaptırma, Ruhsal Sorunların Çözülmesine Yardımcı Olma Kapsamında Verilecek Eğitim Hizmetininin Kdv Oranı Hk.

18.05.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-507

Top
Menu