Şişme Bot Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Şişme Bot Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şişme Bot Tesliminde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-295

08/07/2011

Konu

:

Şişme bot tesliminde KDV oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, imal ettiğiniz şişme botların 22/08/2009-30/11/2009 tarihleri arasında gerçekleşen teslimlerine uygulanacak katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerde değişiklik yapan 19/08/2009 tarih ve 2009/15315 sayılı Kararın 2 nci maddesinde “30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı malların tesliminde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.” denilmektedir.

TGTC’nin 89.03 tarife pozisyonunda “Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar” 8901.10.10.00.11 GTİP No.sunda “18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)” 8901.10.90.00.11 GTİP No.sunda “Yolcu ve gezinti gemileri” şeklinde tanımlanan eşyaların ithal veya teslimi;

–         22/08/2009 tarihinden önce genel oranda (% 18),

–         22/08/2009 tarihinden 30/11/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan süre içinde %1 oranda,

–         30/11/2009 tarihinden sonra genel oranda (% 18)

katma değer vergisine tabidir.

Bu çerçevede, şişme botların 2009/15315 sayılı Karar gereğince 22/08/2009 tarihinden itibaren 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimleri %1 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                       Mükellef Hizmetleri KDV ve

Diğer Vergiler Grup Müdür V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şişme Bot Tesliminde Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-295

Son Yorumlananlar
Top
Menu