Dil Temizleyici Satışında Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

Dil Temizleyici Satışında Uygulanması Gereken Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Dil Temizleyici Satışında Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.28-78268

02/09/2015

Konu

:

Dil temizleyici satışında uygulanması gereken KDV   oranı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız tarafından ağız sağlığı ve bakımı için üretilen (mekanik) dil temizleyicinin satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki II sayılı listenin B bölümünün, 22 inci sırasında, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararname eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), perakende satılacak hale getirilmiş bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda olanlar”  tarife pozisyonu da sayılmıştır.

            Bu nedenle, firmanızın üretimini gerçekleştirdiği dil temizleyicinin (mekanik) KDV oranının tespit edilebilmesi için söz konusu eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasının bilinmesi gerekmektedir. Bunun için bu eşyaya ilişkin teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarla birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurarak tarife bilgi talebinde bulunulması gerekmektedir.

            Dil temizleyici (mekanik) için bu şekilde alınan GTİP numarasının TGTC’nin “33.06” tarife pozisyonunda yer alması halinde, bu eşya % 8 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

            Ancak adı geçen eşyanın TGTC’nin “33.06” tarife pozisyonundan farklı bir tarife pozisyonunda yer alması durumunda ise tespit ettirilecek GTİP numarasının Başkanlığımıza iletilmesi halinde konu tekrar değerlendirilebilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Dil Temizleyici Satışında Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

02.09.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-78268

Son Yorumlananlar
Top
Menu