Yurt Dışından İthal Edilen Hurda Plastik Atıkların İşlemden Geçirildikten Sonra İmalat Sektörüne Hammade Olarak Satışında Kdv İstisnası Hk.

Yurt Dışından İthal Edilen Hurda Plastik Atıkların İşlemden Geçirildikten Sonra İmalat Sektörüne Hammade Olarak Satışında Kdv İstisnası Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışından İthal Edilen Hurda Plastik Atıkların İşlemden Geçirildikten Sonra İmalat Sektörüne Hammade Olarak Satışında Kdv İstisnası Hk. 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir müdürlüğü

Sayı

:

63611781-130 [17-2014/21]-18

30/05/2014

Konu

:

Yurt dışından ithal edilen hurda plastik atıkların işlemden geçirildikten sonra imalat sektörüne hammade olarak satışında KDV istisnası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yurtiçinden ve yurtdışından aldığınız hurda ve atık niteliğindeki plastik maddelerin, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra hammadde olarak kullanılan mamul niteliğinde satışını yaptığınız belirtilerek, hacmini azaltmak için ön kırma işlemine tabi tutulmuş hurda ve atık niteliğindeki pet şişelerin yurtdışından ithalinin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

16/1-a maddesinde, KDV Kanununa göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin de KDV den istisna olduğu,

17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 9/1 inci maddesinde ise, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Öte yandan, metal, plastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammaddelerin tesliminde tevkifat uygulamasına yönelik ayrıntılı açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.4.) bölümü ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.3.4.) bölümünde yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre,

-Taşıma ve depolama kolaylığı sağlanması amacıyla ön kırma, kesme işlemine tabi tutulmuş hurda ve atık niteliğindeki pet şişelerin firmanızca ithali, KDV Kanununun 17/4-g ve 16/1-a maddeleri uyarınca KDV den istisnadır.

-Firmanız tarafından KDV den istisna olarak ithal edilen söz konusu pet şişelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek plastik-lastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki teslimleri ise KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında olmayıp bu teslimlerin % 18 oranında KDV ye tabi tutulması ve teslim bedellerine ait  KDV tutarı üzerinden 9/10 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışından İthal Edilen Hurda Plastik Atıkların İşlemden Geçirildikten Sonra İmalat Sektörüne Hammade Olarak Satışında Kdv İstisnası Hk.

30.05.2014

63611781-130 [17-2014/21]-18

Son Yorumlananlar
Top
Menu