3921.12.00.00.00 Gtip No.lu Gözenekli Poliüretanlı Suni Derinin Kdv Oranı Hk.

3921.12.00.00.00 Gtip No.lu Gözenekli Poliüretanlı Suni Derinin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

75497510-130[28-2013-134]-19

01/04/2014

Konu

:

3921.12.00.00.00 GTİP no.lu gözenekli poliüretanlı suni derinin KDV oranı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Firmanızın TGTC’nin 3921.13.10.00.00 GTİP numarasından ithal ettiği,  ayakkabı, çanta ve tekstilde kullanılan gözenekli poliüretanlı suni deriye uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz  anlaşılmaktadır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki  II sayılı listenin “B” bölümün;

            – 4 üncü sırasında, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

             – 6/a  sırasında, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

            yer almıştır.

            TGTC nin 39 uncu  faslında “Plastikler ve mamulleri” tanımlanmıştır. Bu fasla ait GTİP numaraları arasında 3921.13.10.00.00 “Poliüretanlardan olanlar; Esnek olanlar  [Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler (gözenekli olanlar)]” da sayılmıştır.

           Bu nedenlerle, TGTC nin 3921.13.10.00.00 GTİP numarasından ithal edilen ve ticari hayatta poliüretandan mamül suni deri olarak isimlendirilen eşyanın;

            -Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanların 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki II sayılı listenin B bölümünün 4 üncü sırası,

             – Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların ise suni deri ve kösele anlamında aynı Kararname eki II sayılı listenin B bölümünün 6/a sırası uyarınca,

              ithal veya teslimi  % 8 oranında KDV’ye tabiidir.

             Ancak, TGTC nin 39 uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 4 veya 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, bu malların ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:3921.12.00.00.00 Gtip No.lu Gözenekli Poliüretanlı Suni Derinin Kdv Oranı Hk.

01.04.2014

75497510-130[28-2013-134]-19

Son Yorumlananlar
Top
Menu