Elektronik Kitap Teslimlerine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Elektronik Kitap Teslimlerine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1043

21/07/2011

Konu

:

Elektronik kitap teslimlerine uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, elektronik kitap teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

             KDV oranlarının belirlendiği 30/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 14 üncü sırasında, kitap ve benzeri yayınlar (21/06/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) ile kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtraş, cetvel, pergel, gönye, iletki teslimlerinde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

             Buna göre, söz konusu sırada sayılmayan elektronik kitap teslimlerinde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Elektronik Kitap Teslimlerine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1043

Top
Menu