Finansal Kiralama Kanunu Çerçevesinde Yurt İçinden Ve Yurtdışından Yapılan Kiralamalar İle Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Kesin İthalin Yapılması Sırasında Uygulanacak K.d.v. Oranları %1’dir.

Finansal Kiralama Kanunu Çerçevesinde Yurt İçinden Ve Yurtdışından Yapılan Kiralamalar İle Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Kesin İthalin Yapılması Sırasında Uygulanacak K.d.v. Oranları %1’dir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 06.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5328-698/18589
KONU : Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde
yurt içinden ve yurtdışından yapılan kiralamalar ile
kiralama sözleşmesinin bitiminde kesin ithalin yapıl-
ması sırasında uygulanacak K.D.V. oranları hk.

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
(Gümrükler Genel Müdürlüğü )

İLGİ: 26.06.1996 gün ve 30718 sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde finansal kiralamaya konu olan malların teslim ve kiralama işlemlerinde vergi oranı, kara taşıt araçları hariç olmak üzere %1 olarak belirlenmiştir.

Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde kiralamaya konu olabilecek malların yurtdışından kiralanarak getirilmesinde % 1 vergi oranının uygulanması gerekmektedir.

Bu kapsamda yurtdışındaki bir finansal kiralama şirketinden kiralanarak yurda getirilen malların kira süresi bitiminde kesin ithalinin yapılması sırasında da aynı uygulama geçerli olacaktır. Zira vergi oranlarının belirlendiği Kararnamelerde finansal kiralama şirketlerince yapılan teslimlerin de kiralamada olduğu gibi %1 oranına tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bir malın teslimi için Kararnamelerde öngörülen oranların yurt içi satışlar ve ithalat için aynı olması gerektiğinden, finansal kiralama şirketlerince teslim edilerek kesin ithali yapılan mallarda da % 1 vergi oranı uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Özelge:Finansal Kiralama Kanunu Çerçevesinde Yurt İçinden Ve Yurtdışından Yapılan Kiralamalar İle Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Kesin İthalin Yapılması Sırasında Uygulanacak K.d.v. Oranları %1’dir.

06.05.1997

B.07.0.GEL.0.53/5328-698/18589

Top
Menu