Gerçek Usulden Basit Usule Geçen Mükellefin Tekrar Gerçek Usule Geçmesi Durumunda Devreden Kdv Tutarını İndirim Konusu Yapıp Yapamayacağı Hk.

Gerçek Usulden Basit Usule Geçen Mükellefin Tekrar Gerçek Usule Geçmesi Durumunda Devreden Kdv Tutarını İndirim Konusu Yapıp Yapamayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı

:

75497510-130[29-2016-107]-49283

28.12.2017

Konu

:

Gerçek usulden basit usule geçen mükellefin tekrar gerçek usule geçmesi durumunda devreden KDV tutarını indirim konusu yapıp yapamayacağı hk.

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; öğrenci servis taşımacılığı faaliyetinden dolayı gerçek usulde mükellef iken iki yıl üst üste hadlerin altında kalınması nedeniyle 2015 yılında basit usul mükellefiyete geçtiğiniz, gerçek usulde mükellefiyetiniz ile ilgili devreden KDV tutarını basit usulde olduğunuz dönemde gider olarak kaydetmediğiniz, 2016/Eylül döneminde tekrar kendi isteğinizle gerçek usule geçmeniz halinde 2014/Aralık döneminde devreden KDV tutarını tekrar indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır. 

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin “F/4.2 Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler” bölümünde;

   “…gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, belirli şartları sağlayanlar basit usule geçebilmektedir. Bu çerçevede gerçek usulden basit usule geçen mükellefler, basit usule geçtikleri vergilendirme dönemi beyannamesinde yer alan devreden KDV tutarını indirim konusu yapma imkânını kaybedeceklerinden, bu tutarları gelir vergisi uygulaması bakımından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabilirler.” açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, gerçek usulden basit usule geçtiğiniz vergilendirme dönemi beyannamesinde yer alan ve indirim konusu yapılamayan devreden KDV tutarlarının, tahakkuk ettikleri dönemin gideri olarak değerlendirilmesi ve içinde bulunduğu vergilendirme döneminin kazancının tespitinde dikkate alınması gerektiğinden indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gerçek Usulden Basit Usule Geçen Mükellefin Tekrar Gerçek Usule Geçmesi Durumunda Devreden Kdv Tutarını İndirim Konusu Yapıp Yapamayacağı Hk.

28.12.2017

B.07.1.GİB.4.59.15.01-130[29-2016-107]-49283

Top
Menu