Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmamakla Beraber Bu Belgeyi Almak İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuran Ve Kendilerine Sanayi Sicil Belgesi Verileceğine İlişkin Olumlu Görüş Verilen Yükümlülerin Olumlu Görüş Yazısının Verildiği Tarihten Önceki Döneml

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmamakla Beraber Bu Belgeyi Almak İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuran Ve Kendilerine Sanayi Sicil Belgesi Verileceğine İlişkin Olumlu Görüş Verilen Yükümlülerin Olumlu Görüş Yazısının Verildiği Tarihten Önceki Dönemlkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmamakla Beraber Bu Belgeyi Almak İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'na Başvuran Ve Kendilerine Sanayi Sicil Belgesi Verileceğine İlişkin Olumlu Görüş Verilen Yükümlülerin Olumlu Görüş Yazısının Verildiği Tarihten Önceki Döneml

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 02.07.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5311-2144/24627
KONU : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuran ve kendilerine
olumlu görüş verilen yükümlülerin olumlu görüş yazısının verildiği tarihten
önceki dönemlere ait ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin tecil-terkin
uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
İÇEL VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 1 Haziran 1998 tarih ve DEF:033-12/98701-22-2349 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

27 Seri No.’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile tecil-terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların nitelikleri belirlenmiş ve bunların sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca yine aynı Genel Tebliğ ile sanayi sicil belgesine sahip olmamakla beraber sanayi sicil belgesi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurup, sanayi sicil belgesi verileceği yolunda, bu Bakanlıktan olumlu görüş alanların, diğer nitelikleri taşımaları şartıyla sanayi sicil belgesinin verilmesini beklemeden imalatçı kabul edilerek tecil-terkin uygulasından yararlandırılmaları sağlanmıştır.

Öte yandan sanayi sicil belgesine sahip olmamakla beraber bu belgeyi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuran ve kendilerine sanayi sicil belgesi verileceğine ilişkin olumlu görüş verilen yükümlülerin bu olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde de diğer tüm koşulları taşıdıklarının bir vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu eliyle belirlenmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlere ait ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmamakla Beraber Bu Belgeyi Almak İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuran Ve Kendilerine Sanayi Sicil Belgesi Verileceğine İlişkin Olumlu Görüş Verilen Yükümlülerin Olumlu Görüş Yazısının Verildiği Tarihten Önceki Döneml

02.07.1998

B.07.0.GEL.0.53/5311-2144/24627

Top
Menu