Hasta Alt Bezinin Kdv Oranı Hk.

Hasta Alt Bezinin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-23

06/01/2012

Konu

:

Hasta alt bezinin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; “hasta alt bezinin”l katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye de ticari, sinai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler; 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithali KDV ye tabi tutulmuştur.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B/22 nci sırası 2008/13902 sayılı Kararname ile 20/7/2008 tarihinden itibaren İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli pozisyonları itibariyle yeniden düzenlenmiştir.

             Buna  göre, hasta alt bezi  2007/13033  sayılı  Kararname  eki listelerde yer almadığından yurt içi teslimi ve ithalinde %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Hasta Alt Bezinin Kdv Oranı Hk.

06.01.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-23

Top
Menu