Hastane Malzemeleri Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Hastane Malzemeleri Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hastane Malzemeleri Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-323

15/07/2011

Konu

:

Hastane malzemeleri satışında uygulanacak kdv oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda hastanelere ve sağlık kuruluşlarına teslim ettiğiniz alçı evyesi, tıbbi alet masası, ay masa, bebek yıkama evyesi, çift  küvetli hareketli sehpa, cerrahi alet saklama arabası, çöp toplama arabası, doktor el yıkama evyesi, endoskopi dolabı, eskabo, ilaç dolabı, ilaç anestezi arabası, ışıklı masa, kep, bone, maske dolabı, konteyner taşıma arabası, kurşun gömlek askısı, mayo masası, serum askısı, sterilizasyon hazırlık masası, steril ürün ve giysi taşıma arabası, terlik arabası, veteriner masası, tıbbi atık kovası, malzeme arabası, pansuman arabası, teleskobik araba, tıbbi atık arabası, yük taşıma arabası, paspas yıkama evyesi, gasil, otopsi masası, çamaşır toplama arabası, şişe soğutucu, ameliyathane dolabı ve morg ünitesi için uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18, 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün  2008/13902 ve 2008/14092 sayılı Kararnameler ile değişik 22. sırasında  Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) No’ları  belirlenen ve eşya tanımları itibariyle sayılan tıbbi cihazlar % 8 oranında KDV ye tabidir.

            Yukarıda sayılan eşyalardan serum askısı, KDV oranlarına ilişkin Kararname  eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırası kapsamında olup, ithal veya teslimi, % 8 oranında KDV ye tabidir. Bunun dışında kalan diğer eşyalar ise Kararname eki listenin 22. sırası kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.         

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hastane Malzemeleri Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

15.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-323

Top
Menu