Profesyonel Site Yönetimi Hizmet İfasında Kdv Oranı Hk.

Profesyonel Site Yönetimi Hizmet İfasında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-130[28-2012/ÖZE-12]-265

12/07/2012

Konu

:

Profesyonel site yönetimi hizmet ifasında KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, profesyonel site ve apartman yöneticiliği faaliyeti ile iştigal ettiğiniz belirtilerek söz konusu hizmet ifasına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

             KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

             KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname eki I ve II sayılı listelerde yer almayan profesyonel site ve apartman yöneticiliği hizmet ifası, genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Profesyonel Site Yönetimi Hizmet İfasında Kdv Oranı Hk.

12.07.2012

B.07.1.GİB.4.55.15.01-130[28-2012/ÖZE-12]-265

Top
Menu