Motor, Şanzıman, Metal Aksam Ve Donanımları Hariç Olmak Üzere Sadece Ağaç Kısmı İmal Edilen Eşyaların Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Motor, Şanzıman, Metal Aksam Ve Donanımları Hariç Olmak Üzere Sadece Ağaç Kısmı İmal Edilen Eşyaların Tesliminde Kdv Oranı Hk.

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

85550353-130[2017/8]-24932

25.09.2018

Konu

:

Motor, şanzıman, metal aksam ve donanımları hariç olmak üzere sadece ağaç kısmı imaledilen eşyaların tesliminde KDV oranı

İlgi

:

31/3/2017 tarihli özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sadece ağaç kısmını imal ettiğiniz ahşap yat ve teknelerin (motor, şanzıman, metal aksam ve donanımlar hariç) tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2017/9759 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası değiştirilmiş ve 03.02.2017 tarihinden itibaren “yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” bu sıra uyarınca % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

            Buna göre, motor, şanzıman, metal aksam ve donanımları hariç olmak üzere sadece ağaç kısmı ortaklığınızca imal edilen eşyaların tesliminde, % 18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Motor, Şanzıman, Metal Aksam Ve Donanımları Hariç Olmak Üzere Sadece Ağaç Kısmı İmal Edilen Eşyaların Tesliminde Kdv Oranı Hk.

25.09.2018

85550353-130[2017/8]-24932

Top
Menu