Dijital Hizmet Vergisi(4)

Diğer konular:

Dijital Hizmet Vergisi Uygulanabilir Mi?

Makale Dijital Hizmet Vergisi Hakan Birlik

7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birçok yeni vergi ve mali yükümlülük girmiştir. Bu yeni vergiler ve mali yükümlülükler kamuoyunda çokça konuşulmuş olup, bu yazımızda mezkûr kanunun ilk 7 maddesini oluşturan dijital hizmet vergisi genel hatları itibariyle ele alınacak ve uygulama zorlukları tartışılacaktır.

30 Ocak 2020 0 4056

Fransız ve Türkiye Dijital Hizmet Vergileri Üzerine Bir Karşılaştırma

Makale Dijital Hizmet Vergisi Yusuf Yıldız

Dijital Hizmet Vergisi yürürlüğe girdi. Bu yazımızda, birçok kaynakta Fransa’dan alındığı berlitilen Fransız Dijital Hizmetler Vergisi ile Türk Dijital Hizmetler Vergisini karşılaştırdık. Bu farklılıkların ileride ne şekilde bir vergi uygulaması yaratacağını hep beraber göreceğiz.

20 Aralık 2019 0 5234

Airbnb Tarafından Sunulan Hizmetler Işığında Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Diğer Mali ve İdari Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi

Makale Dijital Hizmet Vergisi Erhan Selim

Airbnb’nin Dijital Hizmet Vergisi ve Konaklama Vergisi gibi mali hayatımıza yeni giriş yapan iki vergiyi tek bünyede toplama potansiyeli bulunuyor. Bu yüzden sözkonusu vergilerin uygulanmasında yaşanabilecek sıkıntıların açıklanmasında Airbnb güzel bir örnek. Ayrıca teknoloji firmalarından elde edilen gelirlerin gündeme gelecek olması vatandaşlarımızın Airbnb sisteminden elde ettiği kazançları tekrar gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Bu yazımızda yeni vergiler ışığında bir teknoloji şirketinin iş modelini masaya yatırıyoruz.

9 Aralık 2019 0 5160

Dijital Şirketlerin Vergilendirilmesinde Oyunun Kuralları Değişiyor Mu?

Makale Dijital Hizmet Vergisi Tufan Sevim

GİRİŞ OECD, oluşturduğu farklı çalışma grupları ve geliştirdiği projelerle ekonominin dijitalleşmesi sonucu ortaya çıkan vergisel problemlerin üye devletlerce ulaşılan bir konsensus dahilinde çözüme kavuşturulması için çaba sarf etmektedir. OECD’nin 9 Ekim 2019 günü yayımladığı Kamu İstişare Belgesi (Public Consultation Document: Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One 9 October 2019 – 12 November 2019), […]

24 Ekim 2019 0 4852

Son Yorumlananlar

Top
Menu