Promosyon Ürünlerinin Müşterilere Teslimi Sırasında Katma Değer Vergisi Hesaplanmasına Gerek Yoktur.

Promosyon Ürünlerinin Müşterilere Teslimi Sırasında Katma Değer Vergisi Hesaplanmasına Gerek Yoktur.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

trabzon valiligine

(Defterdarlık; Gelir Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

……………………………………. tarafından Bakanlığımıza verilen bir örneği ilişik 20.09.2004 tarihli dilekçede, adı geçen şirketin temizlik malzemelerinin toptan dağıtımı faaliyeti ile iştigal ettiğini ve bazı müşterilerine belirli bir süre için sadece kendi ürünlerini kullanmaları karşılığında bedelsiz olarak temizlik makineleri (sanayi tipi çamaşır makineler bulaşık makineleri, halı yıkama makineleri gibi) verdiğini belirterek, bu makine teslimleri için katma değer vergisi ödeyip ödemeyecekleri hususunda Bakanlığımız görüsü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmakta, bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de katma değer vergisine konu olmaktadır.

Ancak,  50 numaralı Katma Değer Vergisi  Genel  Tebliğinde  firmaların iktisadi faaliyetlerini genişletme, emsal isletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi korumak veya artırmak amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi sonucu gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslimin söz konusu olmadığı ifade edilmiştir.

Buna göre firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon ürünlerinin müşterilere teslimi sırasında katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesi ve durumun dilekçe sahibi şirkete de bildirilmesini rica ederim.

Özelge:Promosyon Ürünlerinin Müşterilere Teslimi Sırasında Katma Değer Vergisi Hesaplanmasına Gerek Yoktur.

20.11.2004

B.07.0.GEL.0.53/5318-17

Top
Menu