Yemek Dağıtım Hizmeti

Yemek Dağıtım Hizmeti

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

41931384-130[9-2015-58]-60

22.12.2016

Konu

:

Yemek Dağıtım Hizmeti

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kurum ve kuruluşlara toptan tabldot usulü yemek teslimi yaptığınız, teslim ettiğiniz yemekleri kendi aracınızla tarafınıza bildirilen adrese götürdüğünüz ancak servis hizmetinin firmanız sorumluluğunda olmadığı belirtilerek bu işleminizin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahip olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde, kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmak suretiyle belirlenmiştir.

            Tebliğin (I/C-2.1.3.2.4.1.) bölümünde, “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” ifadesi yer almaktadır.

            Tebliğin (I/C-2.1.3.2.4.2.) bölümünde ise;

            “Yemek servis hizmetleri; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır.

            Örnek: Milli Eğitim Bakanlığı’nın (il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin) taşımalı eğitim kapsamında öğrencilere verilen öğle yemeği (kumanya) alımlarında, yemeği hazırlayan ve/veya dağıtımını yapan yüklenicilere yapılacak ödemelerden KDV tevkifatı yapılacaktır.

            Bedelin kendi bütçe ödenekleri dışında bir kaynaktan karşılanması, mesela Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanması halinde de yemek (kumanya) alımıyla ilgili olarak tevkifat yapılacaktır.

            Yemeğin, tevkifat yapmakla sorumlu idare, kurum veya kuruluşlara ait bir yerde hazırlanması (pişirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi tevkifat uygulanmasına engel değildir.

            hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, firmanız tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara verilen yemek servis hizmeti nedeniyle hesaplanan KDV alıcılar tarafından (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacak olup yemeğin firmanız tarafından alıcılara servis yapılmadan tüketilmeye hazır bir şekilde teslim edilmesi tevkifat uygulanmasını engellemeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yemek Dağıtım Hizmeti

22.12.2016

B.07.1.GİB.4.54.15.01-130[9-2015-58]-60

Top
Menu