Yıl Sonunda İşi Terk Eden Mükellefin, 01/01/2011 Tarihinde İşe Başlayan Ve Hissedarı Olduğu Adi Ortaklığa Düzenlediği 31/12/2010 Tarihli Devir Faturasında Yer Alan Kdv Nin İndirilip İndirilemeyeceği Hk.

Yıl Sonunda İşi Terk Eden Mükellefin, 01/01/2011 Tarihinde İşe Başlayan Ve Hissedarı Olduğu Adi Ortaklığa Düzenlediği 31/12/2010 Tarihli Devir Faturasında Yer Alan Kdv Nin İndirilip İndirilemeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-941-21

28/01/2012

Konu

:

Yıl sonunda işi terk eden mükellefin, 01/01/2011 tarihinde işe başlayan ve hissedarı olduğu adi ortaklığa düzenlediği 31/12/2010 tarihli devir faturasında yer alan KDV nin indirilip indirilemeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 31/12/2010 tarihinde faaliyeti sona eren işletmenizde bulunan emtialar için, 1/1/2011 tarihinde işe başlayan ve aynı zamanda hissedarı da olduğunuz adi ortaklığa düzenlenen 31/12/2010 tarihli devir faturasında yer alan KDV nin adi ortaklıkça indirilip indirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/1-a maddesine göre, mükellefler vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolaysıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilmektedir.

            Buna göre, 1/1/2011 tarihinde işe başlayan adi ortaklığın 31/12/2010 tarihinde yaptığı emtia alımlarına ilişkin faturayı faaliyete başladığı dönemin açılış kayıtlarında göstermesi şartı ile ödenen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yıl Sonunda İşi Terk Eden Mükellefin, 01/01/2011 Tarihinde İşe Başlayan Ve Hissedarı Olduğu Adi Ortaklığa Düzenlediği 31/12/2010 Tarihli Devir Faturasında Yer Alan Kdv Nin İndirilip İndirilemeyeceği Hk.

28.01.2012

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-941-21

Son Yorumlananlar
Top
Menu