Yurt Dışındaki Firmalara Verilen Üretilen Mamullerin Kontrolü Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

Yurt Dışındaki Firmalara Verilen Üretilen Mamullerin Kontrolü Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-466

08/02/2012

Konu

:

Yurt dışındaki firmalara verilen üretilen mamullerin kontrolü hizmetinin KDV karşısındaki durumu.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; serbest bölgede faaliyet gösteren bir firma adına yurt dışındaki fabrikalarda  üretilen mamullerin yurt dışında kontrolüne yönelik olarak verdiğiniz hizmetin KDV karşısındaki durumu hakkında görüş istenilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde  yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 6/b maddesinde ise işlemlerin Türkiye’de yapılmasının hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmaya, şirketiniz tarafından verilen “yurt dışındaki fabrikalarda  üretilen mamullerin yurt dışında kontrolü” hizmeti; hizmet yurt dışında ifa edildiğinden ve hizmetten de yurtdışında faydalanıldığından KDV nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, firmanız tarafından verilen söz konusu hizmet nedeniyle düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmasına ve beyan edilerek ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Ayrıca, verginin konusuna girmeyen söz konusu işlemler nedeniyle yüklendiğiniz KDV tutarlarının KDV Kanununun 30/a maddesi hükmüne göre indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurt Dışındaki Firmalara Verilen Üretilen Mamullerin Kontrolü Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

08.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-466

Top
Menu