Yüzer İskelenin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Yüzer İskelenin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-130[13/a-2012/5]-129

16/08/2012

Konu

:

Yüzer iskelenin KDV’den istisna olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın faaliyet konuları arasında yat yanaşma yeri işletmeciliğinin bulunduğu, kıyı şeridinde bulunan mevcut iskeleyi ticari amaçla işlettiğiniz ve yine işletmek üzere yüzer iskele yaptıracağınız belirtilerek, yaptıracağınız yüzer iskelenin firmanıza tesliminin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, firmanıza işletilmek üzere yüzer iskele teslimi KDV Kanununun 13/a maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu teslim Kanunun 1/1 inci maddesi kapsamında KDV’ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yüzer İskelenin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

16.08.2012

B.07.1.GİB.4.48.15.01-130[13/a-2012/5]-129

Top
Menu