Pvc Kaplı Branda Mensucatın İthali Ve Teslimlerinin % 8 Oranında; Söz Konusu Branda Mensucattan Dikilmek, Kapsül Çakılmak, Belirli Ebatlarda Kesilmek Suretiyle Belirli Bir Amaç İçin (tente, Çadır Vb.) Üretilmiş Olan Hazır Eşya Mahiyetindekilerin Genel Ora

Pvc Kaplı Branda Mensucatın İthali Ve Teslimlerinin % 8 Oranında; Söz Konusu Branda Mensucattan Dikilmek, Kapsül Çakılmak, Belirli Ebatlarda Kesilmek Suretiyle Belirli Bir Amaç İçin (tente, Çadır Vb.) Üretilmiş Olan Hazır Eşya Mahiyetindekilerin Genel Orakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Pvc Kaplı Branda Mensucatın İthali Ve Teslimlerinin % 8 Oranında; Söz Konusu Branda Mensucattan Dikilmek, Kapsül Çakılmak, Belirli Ebatlarda Kesilmek Suretiyle Belirli Bir Amaç İçin (tente, Çadır Vb.) Üretilmiş Olan Hazır Eşya Mahiyetindekilerin Genel Ora 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-154

02/06/2010

Konu

:

PVC Kaplı Branda, PE Branda, Branda ve Tentenin İthali ve Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizden, PVC kaplı branda ithalinde uygulanması gereken KDV oranı konusunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

 KDV oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 4 üncü sırasında; “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” yer almıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 3921.90.60.00.12 GTİP numarasında tanımlanan polivinil klorürden olanlar (PVC) çerçevesinde; PVC kaplı branda mensucatın, yapılış şekli itibariyle sentetik veya suni (kauçuk dahil) flementlerle dokunmasıyla elde edilen mensucatın yine bu maddelerle tek veya iki taraflı olarak emdirilmek, sıvanmak, kaplanarak veya lamine edilmek suretiyle elde edilen su geçirmez branda mensucat olması nedeniyle, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek ithali ve teslimleri % 8 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Ancak, söz konusu branda mensucattan dikilmek, kapsül çakılmak, belirli ebatlarda kesilmek suretiyle belirli bir amaç için (tente, çadır vb.) üretilmiş olan hazır eşya mahiyetindekilerin genel oranda (% 18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Pvc Kaplı Branda Mensucatın İthali Ve Teslimlerinin % 8 Oranında; Söz Konusu Branda Mensucattan Dikilmek, Kapsül Çakılmak, Belirli Ebatlarda Kesilmek Suretiyle Belirli Bir Amaç İçin (tente, Çadır Vb.) Üretilmiş Olan Hazır Eşya Mahiyetindekilerin Genel Ora

02.06.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-154

Son Yorumlananlar
Top
Menu