Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Kesimi,buzhanede Saklanması Ve Frigolu Araçlarla Etlerin İşyerlerine Servis Edilmesi Hizmetlerinin Genel Oranda (%18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.

Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Kesimi,buzhanede Saklanması Ve Frigolu Araçlarla Etlerin İşyerlerine Servis Edilmesi Hizmetlerinin Genel Oranda (%18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Kesimi,buzhanede Saklanması Ve Frigolu Araçlarla Etlerin İşyerlerine Servis Edilmesi Hizmetlerinin Genel Oranda (%18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-50-2010-15

28/05/2010

Konu

:

Küçük ve Büyükbaş Hayvanların Kesim Hizmetinin KDV Oranı

İlgi dilekçenizde, büyük ve küçükbaş hayvan kesimi, buzhanede saklanması ve frigolu araçlarla etlerin işyerlerine servis edilmesi hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı sorulmaktadır. 

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabi tutulmuştur.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,  listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan büyük ve küçükbaş hayvan kesimi, buzhanede saklanması ve frigolu araçlarla etlerin işyerlerine servis edilmesi hizmetleri %18 oranında KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Kesimi,buzhanede Saklanması Ve Frigolu Araçlarla Etlerin İşyerlerine Servis Edilmesi Hizmetlerinin Genel Oranda (%18) Kdv Ye Tabi Olduğu Hk.

28.05.2010

B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-50-2010-15

Top
Menu