3926.90.97.90.18 Gtip Numarasında Sınıflandırılan Oto Kılıfı Türü Ürünlerin Kdv Oranı

3926.90.97.90.18 Gtip Numarasında Sınıflandırılan Oto Kılıfı Türü Ürünlerin Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

3926.90.97.90.18 Gtip Numarasında Sınıflandırılan Oto Kılıfı Türü Ürünlerin Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup   Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV 28-83369

20/06/2016

Konu

:

3926.90.97.90.18   GTİP’de sınıflandırılan

oto kılıfı türü   ürünlerin KDV oranı hk.

      

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 3926.90.97.90.18 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen plastikten lamine edilmiş kumaştan üretilmiş olan oto kılıfı türü ürünler için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı listenin B/5 inci sırasında “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)” sayılmıştır.

TGTC’nin 39 uncu faslında “Plastikler ve mamulleri”ne yer verilmiş ve bu fasla ait 39.26 tarife pozisyonunda “Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında TGTC’nin 3926.90.97.90.18 “Diğerleri” GTİP numarası da sayılmıştır.

Buna göre, TGTC’nin “3926.90.97.90.18” GTİP numarasında sınıflandırılan eşyanın; pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat niteliğinde olanları, vatka ve keçeden yapılanları ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlarının söz konusu II sayılı listenin B/4 ve 5 inci sıraları kapsamında değerlendirilmesi ve bunların ithal ve tesliminde % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, TGTC’ nin 39 uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu tür eşyaların ithal veya tesliminin ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3926.90.97.90.18 Gtip Numarasında Sınıflandırılan Oto Kılıfı Türü Ürünlerin Kdv Oranı

20.06.2016

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-83369

Top
Menu