Hidrolikli Enstrumante Mayo Masası İle Amortisörlü Döner Tabure Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Hidrolikli Enstrumante Mayo Masası İle Amortisörlü Döner Tabure Tesliminde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-293

08/07/2011

Konu

:

Hidrolikli enstrumante mayo masası ile amortisörlü döner tabure tesliminde KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hidrolikli enstrumante mayo masa ile amortisörlü döner tabure tesliminde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Ticari hayatta ensrumante mayo masası ve amortisörlü döner tabure olarak isimlendirilen eşyalar da dahil olmak üzere ev ve büro tipi bazı mobilyalar ile dolapların ithal veya teslimleri;

-30.03.2009 (bu tarih dahil) – 30.09.2009 (bu tarih dahil) tarihleri arasında %8 oranında KDV ye tabi tutulmuştur.

– 30.03.2009 tarihinden önce ve 30.09.2009 tarihinden sonra genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

TGTC’nin 9401.30 tarife pozisyonunda “Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler”, 94.03 tarife pozisyonunda ise “Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları” yer almaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından KDV oranları bildirilmesi istenilen hidrolikli enstrumante mayo masası “94.03 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları”, amortisörlü döner tabure ise 9401.30 tarife pozisyonuna ait GTİP No’ları kapsamındaolup, KDV oranları ile ilgili (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, ithal veya teslimleri genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hidrolikli Enstrumante Mayo Masası İle Amortisörlü Döner Tabure Tesliminde Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-293

Top
Menu