Mobilya Ayaklarında Kullanılacak

Mobilya Ayaklarında Kullanılacak
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1065

21/07/2011

Konu

:

Mobilya ayaklarında kullanılacak”yapışkan keçe”nin ithali ve yurt içinde tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, mobilya ayaklarında kullanılan yapışkan keçenin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranının bildirilmesi istenilmektedir.

             KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

             KDV oranları ile ilgili kararları birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden önce;

             KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 9/3/2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/10138 sayılı Karar ile eklenen;

             16 ncı sırada “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

             ibaresi yer almaktaydı.

             2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede de;

             II sayılı listenin “B” bölümünün 16 ncı sırasında yer alan ibare bu bölümün 4 üncü sırasında aynen korunmuştur.

             Ticari hayatta yapışkan keçe olarak isimlendirilen eşyanın;

             – Mensucat olarak, rulo halinde ithal edilmesi durumunda II sayılı listenin B bölümünün 4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında,

             – Mobilya ayakları için kullanılmak üzere şekil verilmiş hali ile ithali ve yurt içi teslimi ise söz konusu eşyanın hazır eşya mahiyetinde olmasından ve II sayılı listede sayılan eşyalar arasında yer almadığından genel (%18) oranda,

             KDV ye tabidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mobilya Ayaklarında Kullanılacak

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1065

Top
Menu