Tıbbi Amaçlı Etil Alkol Satışında Kdv Oranı Hk.

Tıbbi Amaçlı Etil Alkol Satışında Kdv Oranı başlıklı konulu özelgenin içeriğine aşağıda yer verilmiştir. Bu özelgede Vergi İdaresi tıbbı amaçlı etil alkol teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı konusunda açıklamalarda bulunmaktadır. Etil alkolün diğer adı etanoldür. Etanol tıbbı amaçlarda kullanılabildiği gibi bir içecek alkollü içeceklerin içerisinde de yer almaktadır. Bu özelgede tıbbı amaçlı kullanılan etanol konusunda açıklamalar bulunmaktadır. Bu özelge artık eski sayılabilecek bir özelge olup KDV oranlarının yer aldığı listede B/22 başlığı  2022 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri üzerinden indirimli oranda vergilendirilmektedir.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı: .4.35.17.01-35-02-296

08/07/2011

Konu: Tıbbi amaçlı etil alkol satışında kdv oranı.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, tıbbi amaçlı kimyasal malzemelerin toptan satışını yaptığınız belirtilerek, etil alkolün tıbbi amaçlı tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında GTİP numaraları itibariyle sayılan eşyaların ithali ve yurt içi tesliminde %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 22.07 taife pozisyonunda, “Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol, alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler” tanımlanmıştır. Etil alkol, tarım ürünlerinden veya diğer şekillerde elde edilmesine, dökme veya ambalajlı olmasına göre bu pozisyonda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle sayılmıştır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında yer almayan etil alkolün ithali ve yurt içi tesliminde %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Tıbbi Amaçlı Etil Alkol Satışında Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-296

Tıbbı Amaçlı Etil Alkol KDV Oranı

ETİKETLER :
Top
Menu