Nargile-cafe Hizmetinde Kdv Oranı.

Nargile-cafe Hizmetinde Kdv Oranı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2013.36]-216

19/08/2013

Konu

:

Nargile-cafe hizmetinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; bir otel içinde açık alanda nargile-cafe işletmeciliği faaliyetinde bulunacağınız ve vereceğiniz bu hizmetten sadece otel müşterisinin faydalanacağı belirtilerek, otel bünyesinde yer alan nargile-cafede vereceğiniz hizmete uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin;

            – 24 üncü sırasında “Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetlerinin (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),”

             -25 inci sırasında ise “Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetinin (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)”

            ibarelerine yer verilmiştir.

            Diğer taraftan,  4/1/2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/2.1.) bölümünde; geceleme hizmeti dışında olmakla birlikte mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel alınması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetlerin de geceleme bedeli kapsamında %8 oranında KDV ye tabi tutulacağı açıklanmıştır.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 108 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/3-b) bölümünde; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin bünyesindeki; lokanta, restaurant, restaurante, alakart lokantası, kahvaltı salonu, açık yemek alanı, yemek terası, kafeterya, snack bar, vitamin bar, pasta salonu, lobi gibi mekanlarda verilen hizmetlerde % 8 oranında, konaklama tesislerinin bünyesinde yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan mekanlarda verilen hizmetlere ise genel  oranda (%18) KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, otel müşterilerine nargile-cafe içinde verilen hizmetin;

            -Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilmesi ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılması durumunda genel oranda (%18),

            -Geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel alınması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetlerin de geceleme bedeli kapsamında %8 oranında,

            katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Nargile-cafe Hizmetinde Kdv Oranı.

19.08.2013

76464994-130[KDV.2013.36]-216

Top
Menu