Promosyon Olarak Ücretsiz Verilen İnternet Hizmetinin Kdv Ve Öiv Karşısındaki Durumu

Promosyon Olarak Ücretsiz Verilen İnternet Hizmetinin Kdv Ve Öiv Karşısındaki Durumu
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-Özel İletişim-915

14/04/2014

Konu

:

Promosyon olarak ücretsiz verilen internet hizmetinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; firmanız tarafından düzenlenen 2 Ay Denemesi Bedava 10 Ay İndirim ve 2 Ay Denemesi Bedava 22 Ay Sabit Fiyat kampanyaları kapsamında, 24 ay abonelik taahhüdü veren müşterilere ilk 2 ay deneme süresince verilen ADSL hizmeti için bir indirim (iskonto) uygulanacağı, herhangi bir ücret alınmayacağı, kalan aylarda verilen hizmetin ise indirimli olarak sabit fiyattan ücretlendirileceği, faturalandırmaya hizmetin sunulmaya başlandığı ilk fatura döneminde başlanacağı, seçilen paketteki kampanyasız ücretten kampanya indiriminin yapılacağı, kalan tutar üzerinden katma değer vergisi (KDV) ve ÖİV hesaplanacağı, müşterinin aboneliğini iptal ettirmesi durumunda 2 aylık deneme süresi için aboneden ücret talep edilmeyeceği, 3. aydan iptal zamanına kadar olan indirimli fiyattan verilen hizmet bedeli ile normal fiyat tarifesi arasındaki farkın sonraki faturaya yansıtılarak tahsil edileceği belirtilerek, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan ve faturada iskonto olarak yer alan ilk 2 aylık ücretsiz deneme süresinin KDV ve ÖİV ye tabi olup olmadığı, vergilendirme açısından kampanyadan çıkanlar ile kampanyada kalanlar arasında bir farklılık olup olmadığı hususlarının sorulduğu anlaşılmaktadır.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

             50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/1 Promosyon Ürünleri başlıklı bölümünde ise promosyon ürünlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

             Diğer yandan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Kanunun uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin verginin mükellefi olduğu, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5 oranında ÖİV ye tabi olduğu, verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği ve bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

             Buna göre, Şirketiniz tarafından 24 aylık abonelik sözleşmesi yapılması ancak 22 aylık bedel tahsil edilmesi bir hizmet pazarlama yöntemidir. Bu işlemde, müşteriden yapılan tahsilat 24 aylık abonelik süresince verilen hizmetin bedeli olup bu bedelin 24 e bölünmesi sonucu bulunacak tutar üzerinden katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi hesaplanması, bedel tahsil edilmeyen dönemler de dahil olmak üzere her ay beyan edilerek ödenmesi gerekmekte olup, deneme süresi içerisinde kampanyadan çıkılmasının bu uygulamaya bir etkisi bulunmamaktadır.

             Öte yandan, aboneliğin deneme süresinden sonra iptal edilmesi durumunda, 3. aydan iptal zamanına kadar olan indirimli fiyattan verilen hizmet bedeli ile normal fiyat tarifesindeki farkın bir sonraki faturaya yansıtılarak tahsil edilmesinde bir sonraki faturada tahsil edilecek olan toplam tutar üzerinden KDV ve ÖİV hesaplanıp beyan edilmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Promosyon Olarak Ücretsiz Verilen İnternet Hizmetinin Kdv Ve Öiv Karşısındaki Durumu

14.04.2014

39044742-Özel İletişim-915

Son Yorumlananlar
Top
Menu