Sodyum Bikarbonatın Tesliminde Kdv Oranı

Sodyum Bikarbonatın Tesliminde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sodyum Bikarbonatın Tesliminde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MANİSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

85373914-130[53.01.135]-97

07/09/2015

Konu

:

Sodyum bikarbonatın

tesliminde KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üretimini yaptığınız sodyum bikarbonatın, gıda ve sağlık dahil çeşitli alanlarda kullanıldığı, içme suyu içine konulabilecek nitelikte olduğu, içme sodası ve alkali içme suyu için kullanılmasının amaçlandığı, bu nedenle üretiminin de gıda fabrikasında yapıldığı belirtilerek, bahse konu ürünün satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 28. Faslında “İnorganik kimyasallar, kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri” düzenlenmiş ve bu faslın 2836.30.00.00.00 tarife pozisyonunda “Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat)” ismen tanımlanmıştır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almayan sodyum bikarbonatın ithali veya yurt içi teslimi genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sodyum Bikarbonatın Tesliminde Kdv Oranı

07.09.2015

B.07.1.GİB.4.45.15.01-130[53.01.135]-97

Top
Menu