5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2021 Perşembe günü başladı ve 20 Temmuz 2021 Salı günü sona erecek. Ancak, mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günü. Dolayısıyla, mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz 2021 Pazartesidir. Bu yasayla sadece mali yükümlülükler değil çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan ve bildirimler ile ödemelerle ilgili hususlarda mali tatil süresince ertelenmektedir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2021 Perşembe günü başladı ve 20 Temmuz 2021 Salı günü sona erecek. Ancak, mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günü. Dolayısıyla, mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz 2021 Pazartesidir.

Bu yasayla sadece mali yükümlülükler değil çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan ve bildirimler ile ödemelerle ilgili hususlarda mali tatil süresince ertelenmektedir.

• Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

• Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2021 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Yükümlülüğün Son günü Erteleme Süresi Ertelenen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Son Tarih
Yasal Süresi 01 Temmuz ile 20 Temmuz arasında sona eren yükümlülükler Mali Tatili İzleyen 7 Gün 27 Temmuz 2021 Salı Günü
Yasal Süresi 21 Temmuz ile 25 Temmuz arasında Sona eren yükümlülükler Mali Tatili izleyen 5 gün 26 Temmuz 2021 Pazartesi Günü

Son günü mali tatile ya da mali tatil sonrasındaki 5 güne rastlayan yükümlülükler yukarıda belirtilen süreler kadar uzamaktadır.

2021 Haziran Ayı Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin verilme süresinin son günü mali tatile ve 20-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde (26.07.2021’e kadar) yerine getirilmesi gerekmektedir.

2021 Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü mali tatile ve 20-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılması gerekmektedir.

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri Mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 27.07.2021Salı tarihine kadar, son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise 25.07.2021 günü Pazar gününe rastladığından 26.07.2021 Pazartesi tarihine kadar, ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına giren İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Kanun Adı Mali Tatil Kapsamındaki Bildirimler
 

4857 Sayılı İş Kanunu

 

• Tebliğ edilen İPC son günü,

• İş müfettişleri tarafından istenen bilgilerin son günü.

 

5510 Sayılı Kanun

 

• İşyeri bildirgesinin verilme süresi,

• İşe giriş ve işten çıkış bildirgesinin verilme süresi,

• Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin verilme süresi

• Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi,

• İPC itiraz ve Ödeme Süresi,

• Prim Borçlarına itiraz Süresi,

• Asgari İşçilik Oranına İtiraz Süresi,

• Askerlik ve borçlanma bedellerinin ödenmesi,

• SGK müfettişleri ile denetmenleri tarafından istenen defter ve belgelerin son ibraz günü.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası

Kanunu

 

• İdari para cezalarının ödenme süresi.

Mali tatil kapsamında değerlendirilen yükümlülükler olduğu gibi, mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemlerde bulunmaktadır.

Bunlar;

• 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

• İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

• İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

• E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

• Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

• 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

• 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.

Yükümlülerin, hangi işlemlerin mali tatil kapsamında değerlendirildiği hangi iş ve işlemlerin mali tatil kapsamında değerlendirilmediği hususlarında dikkatli olmaları gerekir. Aksi halde cezai işleme muhatap olabilirler.

Görüldüğü üzere tüm bildirim ve yükümlülükler mali tatilden etkilenmiyor. Bu durum vergisel yükümlülükler için de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler için de aynı.

Gerçek anlamda bir mali tatilden bahsedilebilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken tüm beyanname ve bildirimlerin (Haziran ve Temmuz aylarına ait) Ağustos ayında verileceklerle birleştirilmesi yönünde bir düzenleme yapılması ve ayrıca mali tatilin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir.

Ancak böyle bir düzenleme yapıldığı zaman mali tatil, göstermelik bir düzenleme olmaktan çıkar ve işlevsel bir hale gelerek gerçek amacına ulaşır.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Makalemiz cemberymm.com.tr adresinden alınmıştır.

7 Temmuz 2021 /Mali Tatil Kapsamındaki Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu