Solucan Tesliminde Kdv Oranı

Solucan Tesliminde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

85373914-130[53.01.193]-84000

31.07.2017

Konu

:

Solucan tesliminde KDV oranı

     

İlgi

:

24/01/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gübre üretiminde kullanılan solucanların tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), (II) sayılı listenin A/1-a sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar yer almıştır.

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan …… tarihli ve …… sayılı yazıda, “solucan” tanımlı eşyanın 2017 TGTC’nin 0106.90.00.90.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’nda sınıflandırıldığı ifade edilmiştir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, TGTC’nin 0106.90.00.90.19 GTİP numarasında sınıflandırılan solucanların ithali ile toptan ve perakende tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Solucan Tesliminde Kdv Oranı

31.07.2017

85373914-130[53.01.193]-84000

Top
Menu