Belediyenin Şehiriçi Öğrenci Taşımacılığında Kdv Oranı Hk.

Belediyenin Şehiriçi Öğrenci Taşımacılığında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KDV/600/-22

02/05/2011

Konu

:

KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, … Belediyesi tarafından yapılan ihale sonucunda şirketinizin 9 adet Halk Otobüsünün işletme hakkını 5 yıllığına aldığını, yarım ve tam bilet tarifesi ile elektronik kartla taşıma yapıldığını, 4736 sayılı Kanun gereğince toplu taşıma hizmetlerinde malul, 65 yaş üstü yaşlılar, basın kimlik kartı sahipleri ve öğrenciler indirimli taşınırlar.” hükmüne göre, yarım bilet kapsamına giren öğrenci ücretlerinin katma değer vergisi (KDV) oranının ne olacağı hususunda Defterdarlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki uyarınca yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

         Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 15’inci sırasında; “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetlerin  %8 oranında KDV ye tabi olduğu belirlenmiştir.

            Buna göre, şirketiniz tarafından 4736 sayılı Kanun kapsamında malullerden, 65 yaş üstü yaşlılardan, basın kimlik kartı sahiplerinden ve öğrencilerden indirimli ve yarım bilet karşılığında alınan ücretlerin, II sayılı listenin B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 15’inci sırasında sayılan hizmetler arasında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, %18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

                      

Özelge:Belediyenin Şehiriçi Öğrenci Taşımacılığında Kdv Oranı Hk.

02.05.2011

B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KDV/600/-22

Top
Menu