Tarım Ürünleri Ve Katkı Maddeleri İle Karma Yapılarak Üretilen Akvaryum Süs Balığı Yeminin Kdv Oranı Hk.

Tarım Ürünleri Ve Katkı Maddeleri İle Karma Yapılarak Üretilen Akvaryum Süs Balığı Yeminin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tarım Ürünleri Ve Katkı Maddeleri İle Karma Yapılarak Üretilen Akvaryum Süs Balığı Yeminin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.133-131

08/07/2011

Konu

:

Tarım ürünleri ve katkı maddeleri ile karma yapılarak üretilen akvaryum süs balığı yeminin KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; çeşitli tarım ürünlerini ve diğer katkı maddelerini karmak suretiyle üretimini yaptığınız akvaryum süs balık yeminin tesliminde % 18 oranında katma değer vergisi (KDV) uyguladığınızı ancak bazı müşterilerinizin söz konusu teslimde uygulanacak KDV oranının % 8 olması gerektiği yönünde talepte bulunmaları üzerine, akvaryum süs balık yeminin satışında uygulanacak KDV oranının bildirilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B/23 ncü sırasında, “Küspe, (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç) tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)” yer almaktadır.

Buna göre, çeşitli tarım ürünlerini ve diğer katkı maddelerini karmak suretiyle üretimini yaptığınız akvaryum süs balık yeminin tesliminde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tarım Ürünleri Ve Katkı Maddeleri İle Karma Yapılarak Üretilen Akvaryum Süs Balığı Yeminin Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.133-131

Top
Menu