Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlanmış vergilere de merhaba dedik. Bilindiği üzere her yıl uygulanacak vergilerin birçoğu yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak belirlendi ve bu oran üzerinden 2021 de uygulanacak vergi ve hadlerin de neler olduğu ortaya çıkmış oldu.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlanmış vergilere de merhaba dedik. Bilindiği üzere her yıl uygulanacak vergilerin birçoğu yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak belirlendi ve bu oran üzerinden 2021 de uygulanacak vergi ve hadlerin de neler olduğu ortaya çıkmış oldu.

Gelir Vergi Tarifesi;

2021 yılında elde edilen ücret gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife;

24.000 TL’ye kadar                                                                            % 15

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası                             % 20

190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası                           % 27

650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası                       % 35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası     % 40

2021 yılında ücret dışında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak tarife ise;

24.000 TL’ye kadar                                                                            % 15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası                             % 20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası                           % 27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası                       % 35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası     % 40

Motorlu Taşıtlar Vergisi;

Motorlu taşıtlar vergisinin hesaplaması için iki kıstas bulunmakta. Aracın tescil tarihi 01.01.2018’den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

MTV için artış oranı 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan % 9,11 olarak belirlenmiştir.

Emlak Vergisi;

2021 yılında emlak vergisindeki artış oranı yeniden değerleme oranının yarısı kadar %4,55 olarak uygulanacak. Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Çevre Temizlik Vergisi;

2021 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Buna göre, 2021 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yeniden değerleme oranı olan %9,11 oranında artırılmıştır.

Asgari Ücretin Vergisi;

Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti aşağıdaki gibi olmuştur.

Brüt Ücret                                                                              3.577,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi                                                               500,85 TL

İşsizlik Primi İşçi Hissesi                                                             35,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı                                                              3.040,87 TL

Gelir Vergisi                                                                             456,13 TL

Asgari Geçim İndirimi                                                               268,31 TL

AGİ Sonrası Gelir Vergisi                                                          187,82 TL

Damga Vergisi                                                                             27,15 TL

Toplam Kesinti                                                                          751,60 TL

Net Ücret                                                                               2.825,90 TL

SSK Primi İşveren Hissesi                                                         554,51 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi                                                  71,55 TL

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti                                         4.203,56 TL

* Hesaplamalarda, bekâr ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.

** Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Pasaport Harçları;

Yeniden değerleme oranında meydana gelen artış sonucunda, pasaportlar için yeni harç tutarları aşağıdaki gibi olmuştur.

6 aya kadar olanlar                                                                 227,20 TL

1 yıl için olanlar                                                                     332,10 TL

2 yıl için olanlar                                                                     542,20 TL

3 yıl için olanlar                                                                     770,20 TL

3 yıldan fazla süreli olanlar                                                  1.085,40 TL

Damga Vergisi;

Maktu damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Ancak nispi damga vergisine tabi kâğıtlar için oran değişmedi.

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2021 yılında uygulanmak üzere 3.534.679,90 lira oldu.

Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı geçen yıl olduğu gibi binde 7,59.

2021 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

2021 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

Yurt Dışından Telefon Getirme Harcı;

Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1.838.-TL olarak uygulanan harç, 2021 yılı başından itibaren 2.006.-TL’ye yükselmiştir.

Kira İstisna Tutarı;

2020 yılı için 6.600.-TL olan mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı, 2021 yılı için 7.000.-TL olarak belirlendi. Ancak 2021 yılı istisnası belirlenirken yeniden değerleme oranının altında bir oran dikkate alındı.

Görüldüğü üzere, bütün vergisel yükümlülüklerde genelde yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle bir artış meydana geldi.

2021’in sağlık, huzur ve mutluluğun bolca olduğu, bütün olumsuzlukların geride kaldığı, geleceğe yine umutla bakmayı sağlayan bir yıl olması dileğiyle tüm okuyucularıma iyi seneler dilerim.

 

5 Ocak 2021 /Yeni Yılda Vergiler Ne Oldu?
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu