Karşıt İnceleme Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Karşıt İnceleme Hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 28.05.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.32/3223-2436/29008
KONU : Karşıt inceleme hak.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 16/3/2001 tarih ve 2079 sayılı yazınız.

İlgide belirtilen yazıda; …………………………………………………’nın bir yabancı firmadan KDV’lerini ödeyerek ithal ettiği malları evsafa uygun olmadığı gerekçesiyle iade etmek istediği ancak yabancı firmanın isteği üzerine malın iade olarak değil, ihracat prosedürü içinde kendisine gönderildiği, bu işlem nedeniyle düzenlenen YMM Tasdik Raporunda ihracatın bünyesine giren vergilerin sadece ithalde ödenen tutarlardan oluştuğu gerekçesiyle ihracatla ilgisi olmayan döneme ilişkin olaylar için karşıt inceleme yapılmadığı ve rapora en az 10 adet tutanak eklenmediği belirtilerek bu uygulamanın mevzuata uygun olup olmadığı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 27 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin II/2′ nci bölümünde ” …1 ve 15 Sıra No.lu Tebliğler çerçevesinde yapılan iadelerde karşıt incelemenin kural olarak ihracat konusu mal veya hizmetin imalatçısı konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar yapılması zorunludur. Ancak, ithal edildikten sonra Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesi kapsamında ihraç edilen ürünlerde sözkonusu malı ithal eden firmanın kayıtlarına inilmesi yeterli olacaktır.” hükümleri yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Karşıt İnceleme Hakkında.

28.05.2001

B.07.0.GEL.0.32/3223-2436/29008

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Karşıt İnceleme Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu