İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Demirbaşların Bakım Ve Onarımı İçin Başka Bir Yere Gönderilmesi Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemesi Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Demirbaşların Bakım Ve Onarımı İçin Başka Bir Yere Gönderilmesi Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemesi Hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 27.11.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2922-230-897/51123
KONU : İşletmenin aktifinde kayıtlı demirbaşların
bakım ve onarımı için başka bir yere gönderilmesi
halinde sevk irsaliyesi düzenlenip
düzenlenmeyeceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; işletmenin aktifine kayıtlı demirbaşların bakım ve onarım için gönderilmesi halinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunun sorulduğu anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230. Maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca,satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi veya taşıtta bulundurması gerekmektedir.

Ayrıca malın bir mükellefin birden çok işyeri ve şubeleri arasında taşınması veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderilmesi halinde malı gönderen tarafından sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerektiği aynı bentte hükme alınmıştır.

Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla, işletmenin aktifine kayıtlı ve amortisman konusu olan bir iktisadi kıymetin bakım ve onarım için gönderilmesi esnasında satılan veşa satışa sunulan bir mal hareketinden söz etmeye imkan bulunmamaktadır.

Bu nedenle, işletmenin aktifine kayıtlı demirbaşların bakım ve onarım için gönerilmesi sırasında sevk irsaliyesi düzenlenilmemesi, ancak sevk irsaliyesi düzenlenilmediğine ilişkin tespitler yapılmışsa, bu tespitlerin işyeri kapatma cezasının uygulanmasında dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Demirbaşların Bakım Ve Onarımı İçin Başka Bir Yere Gönderilmesi Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemesi Hakkında.

27.11.1997

B.07.0.GEL.0.29/2922-230-897/51123

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Demirbaşların Bakım Ve Onarımı İçin Başka Bir Yere Gönderilmesi Halinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemesi Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu